Ιδρυθείς από την ClaireGillie, ο Διεθνής Κύκλος Έρευνας Φωνή-Ανάλυση έχει ως αποστολή την κατανομή και ανταλλαγή, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εργασιών και ερευνών – τόσο επιστημολογικών όσο και κλινικών – που έχουν ως αντικείμενο την φωνή και την ψυχανάλυση. Στόχος είναι η καλλιέργεια διαλόγου, μεταξύ ψυχαναλυτών και ειδικών της φωνής που προέρχονται από άλλα εννοιολογικά πεδία, γύρω από αυτό το «αντικείμενο-φωνή» και της επικλητικής ενόρμησης, καθώς και την έρευνα των σωματικών εκδηλώσεων που μαρτυρούν μία αποτυχία στον τρόπο που δένεται το τρίπτυχο σώμα/φωνή/γλώσσα. Λαμβάνονται, έτσι, υπ’όψιν, η κλινική του υποκειμένου στην ποικιλομορφία της, τα φωνητικά συμπτώματα και οι φωνητικές παθολογίες που είναι ικανά να φέρουν στο φως την ίδια την ασυνείδητη σημασία και την ενορμητική λειτουργία τους. Η σκόπευση της ύφανσης αυτής είναι το να ξανασκεφτούμε την κλινική των φωνητικών παθολογιών και την ψυχαναλυτική ανθρωπολογία του φωνητικού σώματος όπου εγγράφεται το κάλεσμα του υποκειμένου του ασυνειδήτου, όπως και οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές μορφές που γεννά.

Σκοπός αυτής της εταιρείας είναι η συνεργασία και η συνεργία των χώρων και των «τοπικών» πρακτικών της φωνής, όπου η ψυχανάλυση θα παρεμβαίνει ως προβληματισμός δημιουργώντας την δυνατότητα μιας ψυχοπαθολογικής σύλληψης, καθώς επίσης και μιας κατανόησης αυτής της κεντρικής και σύνθετης ανθρωπολογικής πραγματικότητας που είναι η φωνή.